Thư viện Nhà văn Việt Nam sinh quán tại An Giang...

By vanangiang

ANH ĐỨC

Họ và tên thật: Bùi Đức Ái. Sinh ngày 5 tháng 5 năm 1935. Quê quán: Bình Hòa Châu Thành An Giang. Chức vụ đơn vị hiện đang công tác: Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh. Hiện thường trú tại: 105 - Nguyễn Văn Thủ Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Hội viên Hội nhà văn Việt Nam.

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'22434','3cdp7q2mt0gkdgcjhoknck7844','0','Guest','0','54.166.141.69','2018-09-24 11:19:14','/ac37692/thu-vien-tac-gia.html')