Thư viện Nhà văn Việt Nam sinh quán tại An Giang...

By vanangiang

ANH ĐỨC

Họ và tên thật: Bùi Đức Ái. Sinh ngày 5 tháng 5 năm 1935. Quê quán: Bình Hòa Châu Thành An Giang. Chức vụ đơn vị hiện đang công tác: Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh. Hiện thường trú tại: 105 - Nguyễn Văn Thủ Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Hội viên Hội nhà văn Việt Nam.

More...