vanangiang -Thông báo cáo lỗi về việc đăng thông báo số 18/UBND - PPLT của UBND tỉnh An Giang...

THÔNG BÁO CÁO LỖI

Kính gởi:

Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang các ngành chuyên môn và tất cả bạn đọc vanangiang và hội viên Hội LH VHNT An Giang.

alt


Do sơ xuất trong khâu cập nhật những thông tin gởi tới vanangiang từ các email. Nay vanangiang đã gở thông tin trên vào lúc 16g ngày 12/5/2011 về việc “Công bố văn bản Số: 18/UBND-PPLT về việc chuyển kinh phí giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Chánh Sắt năm 2010 sang năm 2011”   với lý do chưa được kiểm chứng chinh xác có thể do ai đó giả mạo hiện còn đang đièu tra sự thật.

 BBT vanangiang xin chân thành cáo lỗi cùng bạn đọc và tất cả hội viên; và có lời xin lỗi đến VP.UBND tỉnh An Giang đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Chiếu Sở Tài chính tỉnh An Giang Hội LH VHNT An Giang.

Mong được tất cả bạn đọc hội viên các ngành chức năng và Ô. Lâm Minh Chiếu thông cảm bỏ qua.

Trân trọng!

.BBT- Blog vanangiang.