Thông báo Đổi phiên bản mới website VanVN. Net


Thông báo:
Thay đổi phiên bản mới Website Hội Nhà văn Việt Nam
Theo VanVN.Net 
altalt

Thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Hội Nhà văn khóa VIII Ban biên tập Website Hội Nhà văn Việt Nam đang tiến hành những bước đổi mới về công tác biên tập và đăng phát nội dung trên Website.  Theo quyết định số 45 QĐ/HNV sau một thời gian chuẩn bị phiên bản mới của Website đã hoàn thành và được Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam – Nhà thơ Hữu Thỉnh ký quyết định cho phát hành trên mạng…

 Phiên bản mới của Website Hội Nhà văn Việt Nam vẫn luôn tuân thủ tôn chỉ mục đích chức năng nhiệm vụ đã được quy định tại Giấy phép số 77/GP-TTTT - Cục Quản lý Phát thanh - Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/8/2008. Để đáp ứng yêu cầu của bạn đọc Website Hội Nhà văn Việt Nam sẽ mở thêm một số chuyên mục và tiểu mục mới tăng cường năng lực tiếp xúc giao lưu với bạn đọc và bạn viết. Phiên bản mới của Website sẽ được đăng phát trên địa chỉ cũ là vanvn.net kể từ ngày 09/05/2011

Ban biên tập Website Hội Nhà văn Việt Nam rất mong được các Nhà văn Nhà thơ các Nhà phê bình bạn viết bạn đọc trong và ngoài nước tiếp tục cộng tác và giúp đỡ chia sẻ để Website Hội Nhà văn Việt Nam thực sự trở thành một diễn đàn văn học một trung tâm tập hợp bạn đọc bạn viết vì mục đích xây dựng nền văn học Việt Nam: “Vì sự cường thịnh của đất nước vì phẩm giá con người” như tinh thần Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nhà văn Việt Nam đã đề ra.

Ban biên tập kính báo!

VanVN.Net