Thơ Trần Thế Vinh Thất Sơn AG

Trần Thế Vinh

CHẤT LIỆU THƠ

alt

 Sông

Thở bình lặng hai nhịp. Vào ra

Lúc khuầy động rộn ràng trận mạc sóng

Tâm cuốn theo mặt nước. Thả trôi

Dòng tĩnh thức

Phút an nhiên bất tận mọi điều.

 

Núi

An trụ sác na đời này

Sừng sửng đất đá cỏ cây…và hoa nữa

Không ồn ào huyên náo

Năng lượng hơi thở của hoa cây cỏ đất đá…

Như thị - Góc khuất ẩn tàng bình yên

Như lai – Ta sắp đến nơi đây…

 

Gió

Cuồn cuộn ký ức mây trôi qua sông núi

Nhẹ lay mặt trời chính niệm

Hạt giống nhân quả bay lửng lơ

Như ta đợi duyên nảy mầm

Vào miền giông bão sắp qua.

 

Lửa

Như tâm thức rạo rực điều ước

Theo dòng đời cuồn cuộn cháy

Phút chốc bỗng sợ dòng đời khói bụi

Dòng đời khói bụi cuốn lấy ta

Về miền tịnh độ chăng ?

 

Sông. Núi. Gió. Lửa…

Hình như phút đối kỵ vừa đến

Hình như phút tịch diệt sắp qua…

 

4/2011