ĐB. LÊ THANH MY ỨNG CỬ VIÊN QUỐC HỘI KHÓA XIII đơn vị BẦU CỬ số 4 Tỉnh AN GIANG

VẬN ĐỘNG ỦNG HỘ NHÀ THƠ NHÀ BÁO LÊ THANH MY ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XIII
alt
Nhà thơ nhà báo Lê Thanh My
 

vanangiang - Căn cứ Nghị quyết số 351/NQ-HĐBC do ông Nguyễn Phú Trọng - Chủ tịch Hội đồng bầu cử ký công bố danh sách 827 vị được ứng cử vào Quốc hội khoá XIII trong đó có nhà thơ Lê Thanh My - hội viên Hội nhà văn Việt Nam - được giới thiệu ứng cử từ đơn vị Hội liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh An Giang.

Nhà thơ Lê Thanh My tên thật là Lê Thị Thanh My sinh ngày 10.5.1966 cử nhân khoa học xã hội cử nhân báo chí ngụ tại thị xã Châu Đốc - tỉnh An Giang; hiện là Tổng biên tập Tạp chí Thất Sơn Phân hội phó Văn học AG - Hội liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh An Giang. Chị là tác giả của nhiều tập thơ và đã đạt nhiều giải thưởng về văn học. Trước khi nhận nhiệm vụ Tổng biên tập Tạp chí Thất Sơn chị là Chủ tịch Hội văn học nghệ thuật thị xã Châu Đốc - tỉnh An Giang.

Nhà thơ Lê Thanh My sẽ ra ứng cử và tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 4 gồm các huyện: Tri Tôn Tịnh Biên thị xã Châu Đốc và thị xã Tân Châu.

 

Vanangiang - Rất mong bạn đọc bạn viết hiện sinh sống

làm việc và bạn đọc bạn viết có người thân tại đơn vị nói trên vận động ủng hộ nhà thơ Lê Thanh My.

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT

Lê Thị Thanh My

TỔNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ THẤT SƠN HỘI LIÊN HIỆP VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH AN GIANG

ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII

-------------------------

Họ và tên khai sinh:    Lê Thị Thanh My   Nam nữ: Nữ

Họ và tên thường gọi: LÊ THANH MY

Ngày tháng năm sinh: 10/05/1966

Quê quán: Phường Châu Phú B Thị xã Châu Đốc tỉnh An Giang

Nơi cư trú: Số 61 cư xá 80 phường Châu Phú B thị xã Châu Đốc tỉnh An Giang

Số CMND: 350624505. Ngày cấp: 25/10/2006. Nơi cấp: Công an tỉnh An Giang.

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Trình độ học vấn trình độ chuyên môn: Cử nhân báo chí cử nhân khoa học

Nghề nghiệp chức vụ: Tổng biên tập Tạp chí Thất Sơn

Nơi làm việc: Hội liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh An Giang

Ngày vào Đảng: 28/6/1994

Đại biểu: Chưa

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 10/1989 – 3/1996: Cán bộ biên tập Hội Văn học nghệ thuật thị xã Châu Đốc.

- Từ tháng 3/1996 – 7/1999: Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật thị xã Châu Đốc.

- Từ tháng 7/1999 – 6/2009: Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật thị xã Châu Đốc.

- Từ tháng 9/2009 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật An Giang. Tổng biên tập Tạp chí Thất Sơn.

 

Phùng Hoàng Anh

Xin bầu cho nhà thơ nhà báo Lê Thanh My!

Tôi là công dân của thủ đô Hà Nội nhưng nhờ thông tin điện tử tôi vô tình đọc tác phẩm của chị trên blog Lê Thanh My và biết chị là một nhà thơ có những đóng góp cho văn học An Giang nói riêng và vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long nói chung chị còn là một nhà hoạt động văn hóa văn nghệ tham gia Ban chấp hành Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật An Giang Tổng biên tập Tạp chí Thất Sơn.Chị đã và đang có những đóng góp tích cực cho nền văn học nghệ thuật An Giang và cả nước.Tôi được gặp chị hồi cuối năm 2010 tại Châu Đốc và tìm hiểu về văn hóa nghệ thuật của tỉnh An Giang đã có nhiều hoạt động thiết thực trong công cuộc xây dựng quê hương An Giang giàu về kinh tế và giàu về bản sắc văn hóa.
Mong cử tri các huyện Tri Tôn Tịnh Biên thị xã Châu Đốc và thị xã Tân Châu hãy bỏ phiếu để bầu cho một nhà thơ nhà báo đã có những đóng góp cho tỉnh An Giang...